KYTARA DOPROVODKytara je doprovodný nástroj v kapele musí hrát jednoduchý rytmus - to si prosím zapama-
tujte! Při zpěvu je muzikant doprovázen na hudební nástroj a pro COUNTRY and WESTERN je základním a hlavním nástrojem KYTARA .Nejznámější a nejrozšířenější je španělský typ kytary tzv " ŠPANĚLKA ".Tento typ kytary je vhodný pro začátečníky ale hrát s ní country v kapele není až tak dobrý počin, nejlepší typ kytary je určitě :
 

Jambo (Džambo),
Gibson (Gibsn - lidově Džibsonka),Ovatión (Ouvejšn) a 12 strunná kytara.

Co by měl dobrý kytarista znát  a umět !

01.Umět si zvolit správnou tóninu, k tomu je velkým pomocníkem KAPODASTR .
02.Kytara nikdy nesmí přehlušit zpěv ( radši z tište kytaru než  křičet do zpěvu ).
03.Dynamika je polovinou úspěchu-tište kytaru pod zpěv,zesilujte ji až v pomlkách zpěvu,
     zpívejte
hlasitěji refrény.
05.Váš projev je muzikálnější a přitažlivější,budete-li dbát na dynamiku !
06.Hrajte a zpívejte otočený k posluchačům .
07.Sílu doprovodu ( při větším počtu kytar ) volte úměrně síle zpěvu,není žádoucí do kytary .
     třískat přestože, máte dojem ,že Vás není slyšet !

08.Kytarista vede písničku a začíná hrát a zpívat či dává pokyn ostatním muzikantům .
09.Má-li sólo jiný nástroj z tište kytaru a hrajte co nejjednodušeji,zpívá-li jen jeden zpěvák,
     musíte
všichni z tišit .
10.Hraje-li kytara a kytarista zpívá ( táhne zpěv ) , hrajte tišeji než on. 
11.Rozložené akordy, může hrát jen jeden nástroj.Hraje-li je už Banjo či druhá kytara 
     NEHRAJTE JEJ, t
otéž platí pro i hru u melodie !


Základní rytmus pro Country,Bluegrass je důraz na :

" Druhou a čtvrtou dobu "   nikdy jinak  " První a třetí dobu "   hraje basa.

 Jan Pril ,Všebořice © 2014 PtcSystemClick